Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Love Couple With Flowers from heartfelt creations

Small canvas  has been used a napkin for the children couple and paper for all the flowers. The stamps sets and the dies was from www.heartfeltcreations.us . Sunrise Lily, Botanic Orchid and Ornate Borders


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Sending you love mini album