Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Great news! A undated planner in english as a gift for subcribe!

  You can download my digital calendar for FREE subscribe to my blog and you will received via email. The digital calendar is a pdf file that you can work with special applications such as xodo and goodnote on android and ios devices. It does not have dates set by the user. The file is in English and includes a cover, 12 tabs for each month, 6 weeks for each month (except February) and 7 days for each week. The topics on the side with a link take you to the beginning of each month. There are many videos to get excited like me about how it works and what you can do with these types of planners !!!! You can also visit the freebies area for see what is up every month. Good start and very good fun !!! I will be very happy to read impressions. Μπορείς να κατεβάσεις το ψηφιακό ημερολόγιο μου ΔΩΡΕΑΝ κάντε εγγραφή στο blog μου και θα σου αποσταλεί με email . Το ψηφιακό ημερολόγιο είναι ένα pdf αρχείο που μπορείς να το δουλέψεις με ειδικές εφαρμογές όπως το xodo και το goodnote σε android

Τελευταίες αναρτήσεις

NEW VIDEO : Quick and easy stand up card

NEW VIDEO: Quick and easy thank you card

NEW VIDEO : Create a cover for my notebook

NEW VIDEO : Quick and easy layout with digital pattern paper

NEW VIDEO : Using Explosion Board from we r memory keepers to create a pink box

Make a story come out || Vicky Papaioannou products || Art journal

NEW VIDEO : Combo Colours Red and blue art journal page

NEW VIDEO : Use a tag to ceate an art journal

NEW VIDEO : use a stencil and some elements to create an easy journal page

NEW VIDEO : A tutorial how to colour, shape and glue flowers in a pot.

Beleaf in yourself || Vicky Papaioannou Ephemera || Art journal layout